شرح پروژه

آسانسور خودرو بر: نام پروژه: آسانسور خودرو بر قیطریه ظرفیت: 2500 کیلوگرم نوع: CL-SH01 + تجهیزات جانبی مکان: تهران - قیطریه - بلوار صبا کارفرما: بخش خصوصی

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
نام پروژه قیطریه تاریخ 04 جمعه 2016 دسته بندی ها آسانسور خودرو برآماده نصبدر دست اقدام نویسنده idealpark
مشاهده سایت