شرح پروژه

آسانسور خودرو بر: نام پروژه: آسانسور خودرو بر کورس جابجایی:18 متر نوع: CL-H02S مکان: شهرکرد کارفرما: بخش خصوصی وضعیت: در حال نصب

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
نام پروژه شهرکرد ID-P039 تاریخ 06 سه 2017 دسته بندی ها نویسنده idealpark
مشاهده سایت