شرح پروژه

پارکینگ مکانیزه: نام پروژه: پارکینگ فول مکانیزه ظرفیت: 45 واحد نوع: طبقاتی زیرسطحی مکان: مشهد-بلوار وکیل آباد کارفرما: بخش خصوصی

نمایش بیش تر
مشخصات پروژه
نام پروژه وکیل آباد مشهد تاریخ 05 چهار 2015 دسته بندی ها پارکینگ مکانیزهدر دست اقدام نویسنده idealpark
مشاهده سایت