اسلاید پارک

یکی از محصولات مدرن و کاربردی شرکت ایده آل پارک “اسلاید پارک” می باشد.

این محصول به شما امکان می دهد تا براحتی از معضل پارک مزاحم رهایی یابید. بله! شما می توانید به تعداد نامحدود پارک مزاحم داشته باشید و نگرانی از بابت خروج خودروی خود نداشته باشید.

در این محصول خودرو روی صفحه متحرکی قرار گرفته و در زمان استفاده براحتی با یک دکمه به کنار منتقل می شود و شما می توانید خودروی خود را خارج نمایید.

دو مدل از این محصول ارائه شده است.